Aktuální leták DRÁČIK - 12.3.2018 - 30.4.2018 - NEPLATNÝ LETÁK

1 ... 35 36 38 40 41 ... 120 121
Leták DRÁČIK - 12.3.2018 - 30.4.2018 - Produkty v akci - pizza, karty, regál, tvářenka, košík, vši. Strana 38.
1 ... 35 36 38 40 41 ... 120 121
POKLADNA S PŘÍSLUŠENSTVÍM Pokladna pro malé prodavačky Se skene rem, nákupním košikem, potravinam, kreditní kartou a s hracimi penezi. Poklad- na vydává zvukové efekty při tisknuti tlaci- tek, skeneru a použiti kreditní karty R2815N, RKK0503s3edi Best gift for children! 349, 399 3+ Pohádková Pohádková 249, 299,- childeea! My Funny Cash Register PIZZA Plastová pizza s pris- lusenstvim a dezert Obsahuje 25 dilků. NÁKUPNÍ vozik Plastový vozik Multifunctional CASH REGISTER s ovocem, zeleninou a rúznými jiným potravinami. Obsa huje 16 dilků 94238120 94238110 219 Pohádková 189,- 269,- NÁKUPNí KošíK Kosik obsahuje 31 surovin. ze kterých si ve své détské kuchyni múżeś připravit něja- ke chutné jidlo. 93383752 Pohádková cena * 199,Il itche 249,lie Pohádk ová cena * 189, OVOCE Plastovå souprava ovoce a pfislusen- stvi, Obsahuje 30 dlků 94238111 che OBCHOD Zažij skutečné nakupovánl se všim, co k tomu patti. Vezmi si košik, vyber si z regálů zbożi a u pokladny veśkeré zboží naskenuj speciálnim skenerem který obsahuje svêteiné a zvukové efekty Pak plat na pokladné a nákup je hotový. Obsahuje košik, pokladnu, skener, regál se zbozim a mnożstvi skvélého zboži. R008-85 SUPER MARKET SET Shopping time! Pohádková cena k 699, 159, OVOCE Pohádková 289,- V KOŠÍKU 20 ks plastového ovoce v nákupnim kośiku (22 × 12 × 17 cm) 94238085 cena * 119, Pohádková cena t 249, POP-UP NAKUPNí Košik Nákupní košik na koleč- kách s phislušenstvim Obsahuje 17 kusů ruz ných potravin 93383245 ProductTsm x38x80cm NO.008-85 38 DRÁČIK www.dracik.cz Pohádková cena plati pro držitele Pohádkové karty