Leták Vrtal únor 2023 - str. 2 *

2 / 3

Leták Vrtal. Strana 2.
2 / 3

Prolistujte si tento leták obchodu Vrtal platný od - do - a podívejte se na nejnovější nabídku. Na 2 stránkách tohoto aktuálního letáku najdete to nejlepší zboží z kategorie Hypermarkety a supermarkety. Tento leták Vrtal nabízí slevy na více než 1 produktů, které určitě patří mezi zboží, co rádi a často kupujete! Pokud chcete při vašem dalším nákupu v obchodě Vrtal ušetřit, nezapomeňte si prolistovat tento leták celý od strany 1 až po stranu 2. Na aktuální stránce najdete akce na -, nicméně Vrtal v celém letáku nabízí mnoho dalších slev např. na víno. Pokud chcete nakupovat chytře a ušetřit podstatnou část nákladů na váš příští nákup ve vašem oblíbeném obchodě Vrtal, neměli byste si nechat ujít tento leták plných skvělých cen a úžasných slev. Vracejte se na Kompas Slev každý den a nepřijdete už o žádnou skvělou akci vašich oblíbených obchodů.

* Platný ve všech prodejnách Vrtal

 
 
NěmeckéVi nařstvíPeterMertes rodi nnýpodni k sbohatou tradi cí ,kterýsenacházívBernkastelKuesnařeceMosel.Použí vásezdesměsregi onální ch hroznů,j menovi tě Ryzli nk rýnský,Elbli ng a Si lvanské,která j sou dokonale při způsobena chladněj ší mu kli matu a drsným podmí nkám strmých svahů podél řeky Mosel.Toto vi nařství ztělesňuj e vše,co máme rádi na ví nech této oblasti . Nabí zí nádherné čerstvé ovocné chutě, vyni kaj í cí mi nerali tu a dokonale vyvážený suchý styl. Zvášněpro ví naMoselzaloži lPeterMertes rodi nnýpodni kvroce1924aod tédobyspeci ali zoval naregi onálníví navýj i mečnékvali ty.Tato tradi ce pokračuj ePeterem Mertesem vřaděGold Edi ti on 132, 23bezDPH 160, 00sDPH 132, 23bezDPH 132, 23bezDPH 160, 00sDPH 132, 23bezDPH 160, 00sDPH 160, 00sDPH C h a r d o n n a y 132, 23bezDPH 160, 00sDPH R i e s l i n gK a b i n e t t R i e s l i n gK a b i n e t t Ch ar do n n ayj es p e c i al i t as ama os o b ě . Hr o z n yz r aj í n a De v o n s k éb ř i dl i c i aj ep r on ě j t y p i c k áv ů n ěme l o u n uae x o t i c k é h o o v o c e . Jet ov í n op l n é e l e g an c eaj e mn o s t i . D r yp o l o s u c h é Je mn ýao v o c n ýRy z l i n kr ý n s k ý z au j mev y v áž e n o uc h u t í a b o h at ý mi v ů n ě mi . T o t ov í n os i v y b e r o ut i , k t e ř í dáv aj í p ř e dn o s tr adě j i s u š š í mv í n ů m. Me d i u mD r ys u c h é So f i s t i k o v an ěo v o c n ý Ry z l i n kr ý n s k ýzv i n i c e Be r n k as t e l Ku e s e rv ási n s p i r u j e v y v áž e n o uc h u t í a o v o c n o uk y s e l i n k o u . Al k o h o l 1 1 , 5%. o b j . Ky s e l i n k a7 , 0g / l , Cu k r1 1g / l . Do p o r u č e n át e p l o t a1 01 2° C. Al k o h o l 1 0, 5%. o b j . Ky s e l i n k a7 , 0g / l , Cu k r22g / l . Do p o r u č e n át e p l o t a1 01 2° C. Al k o h o l 1 1 %. o b j . Ky s e l i n k a7 , 4g / l , Cu k r8, 0g / l . Do p o r u č e n át e p l o t a1 01 2° C. L OKAL I T A Pet erMer t es Ber l í n www. vr t al . cz NĚMECKO R i e s l i n gSp ä t l e s e Sü s sp o l o s l a d k é T r v al et e k o u c í p o dz e mn í p r ame n y p o s k y t u j í do s t at e kv o dyt ě mt o v i n i c í mBe r n k as t e l e rWe i n b e r g . Dí k yt o mu t op ř í r o dn í mu z av l až o v ac í mus y s t é mun e do h áz í an i vl e t n í c hs u c h ý c hdn e c hkt o mu , ab ys ep ř e s t al odař i tv i n n ý mk e ř ů m. Al k o h o l 9, 5%. o b j . Ky s e l i n k a7 , 0g / l , Cu k r50g / l . Do p o r u č e n át e p l o t a81 0° C. Sa u v i g n o nB l a n c Ov o c n éb í l év í n o , k t e r éú ž as n ě z dů r az ň u j es í l uo dr ů dy . V y z ař u j e s i l n ét ó n yk o ř e n í as v ě t l ét ó n y ž l u t é h oo v o c e . Al k o h o l 1 2%. o b j . Ky s e l i n k a7 , 2g / l , Cu k r7 , 0g / l . Do p o r u č e n át e p l o t a1 81 0° C.

Další letáky Vrtal

Nejnovější letáky